دکتر نوبت اپتومتری جدید

کارشناس بینایی سنجی

دکتر نوبت اپتومتری جدید

دکتر نوبت اپتومتری جدید

کارشناس بینایی سنجی

دکتر نوبت اپتومتری جدید

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • اپتومتری با دستور پزشک

اطلاعات تماس

شماره تماس: 2123555

آدرس: تهران - تهران: تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه همت، خیابان کتابی

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...